Αίτηση για κατασκευή eshop μέσω ΕΣΠΑ

5.000€ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – 100% ΚΑΛΥΨΗ ΕΣΠA

Η πρόσφατη πανδημία Covid-19 και η πρωτόγνωρη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, ανέδειξε όσο ποτέ τη σημασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business).

Δημοσιεύτηκε την 12.2.2021 η πολυαναμενόμενη πρόσκληση για τη δράση «e-λιανικό» που αφορά στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.Σε ποιους απευθύνεται. Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Έναρξη αιτήσεων για την επιχορήγηση

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για την επιδότηση.. στις 22/02/2021 και η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 05/04/2021 (Λόγω παράτασης).
Κόστος αίτησης : ΔΩΡΕΑΝ (εφόσον η κατασκευή του eshop σας γίνει στην εταιρεία μας)
2021/04/05 00:00:00

Η διαδικασία τελικά άλλαξε. Ενώ στην προ αναγγελία η αίτηση θα γινόταν μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του eshop, στην προκήρυξη το αλλάξανε αυτό και μας δίνουν την δυνατότητα να γνωρίζουμε αν τελικά δικαιούμαστε το πρόγραμμα ή όχι. Αυτό το ξέρουμε αν κάνουμε την αίτηση και εγκριθεί. Άρα όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν αίτηση. Προσοχή πολύ σημαντικό είναι να πληρείται τις προϋποθέσεις του προγράμματος γιατί οι αιτήσεις που δεν τα πληρούν θα απορριφθούν κατευθείαν. Όλες οι υπόλοιπες θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις κάθε επιχείρησης.

Βασικό χαρακτηριστικό για την βαθμολογία θα είναι η πτώση τζίρου της επιχείρησης, όσο πιο μεγάλη είναι τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία θα έχει στην κατάταξη.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 01/10/2019 και μετά μέχρι και την 12.2.2021.

Επιδότηση

 • Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Eshop Espa Xrimatodotisi Goldensites

Κάνουμε εμείς την αίτηση για εσάς...

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν από τις 22/02 έως τις 24/03.

Έχετε επιχείρηση και θέλετε να φτιάξετε το eshop σας μέσω του προγράμματος; Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2114109899 ή να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε την αίτηση σας σωστά.

  Δικαιολογητικά που θα χρειαστούμε για την αίτηση...

  Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα e-λιανικό για τα καταστήματα λιανικής με σκοπό την κατασκευή eshop.

  Η Αίτηση Χρηματοδότησης για επιδότηση στην κατασκευή eshop ή αναδιαμόρφωση ήδη υπάρχοντος θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

  Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την επιδότηση eshop στην υποβολή φακέλου είναι:

  1. Στοιχεία Μητρώου – Νομικού Προσώπου της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης). Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, δεν απαιτείται.

  2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).

  3. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα αναλυτικά στοιχεία του υποκαταστήματος (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης), σε περίπτωση υποκαταστήματος με κύρια Δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο.

  4. Έντυπο Ε3 2020 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή τις Τροποποιητικές, εφόσον έχουν υποβληθεί τέτοιες.

  5. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020 και 4ου τριμήνου του 2019 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις) ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.

  6. Στην περίπτωση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτύπωση (print screen) του ηλεκτρονικού καταστήματος με εμφανή την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού (url)

  7. Καταστατικό επιχείρησης. Σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας απαιτείται πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ και πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

  8. Υπεύθυνες δηλώσεις που θα πρέπει να τις έχουμε συμπληρωμένες (Κατεβάστε τις δηλώσεις από εδώ)

  9. Αν οι μέτοχοι / εταίροι της επιχείρησης που αιτείται επιχορήγηση συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις χρειάζονται τα ακόλουθα στοιχεία των επιχειρήσεων:

  – Επωνυμία επιχείρησης

  – ΑΦΜ

  – Έτος ίδρυσης

  – Αντικείμενο δραστηριότητας – Ποσοστό συμμετοχής

  Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

  (Οι επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ από 47. ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, αλλά που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά πωλήσεων μπορούν πλέον να ενταχθούν στην επιδότηση eshop. Στην προδημοσίευση χρειαζόταν ο ΚΑΔ από 47. να είναι η κύρια δραστηριότητα).

  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
  • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
  • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας
  • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

  Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης για επιδότηση eshop οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

  Επιδοτούμενες Δαπάνες

  Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)
  • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

  Λογισμικό

  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
  • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

   

  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

  Χρονοδιάγραμμα Δράσης & Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Αξιολόγηση

  Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους. (Με την προδημοσίευση του προγράμματος οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση της υλοποιημένης και εξοφλημένης δαπάνης, με το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής και μάλιστα με άμεση έγκριση της πρότασης. Στην προδημοσίευση αναφερόταν ότι οι επιχειρήσεις λιανικής θα είχαν τουλάχιστον 1 μήνα για να ετοιμάσουν το ηλεκτρονικό τους κατάστημα και να υποβάλουν αίτηση. Σύμφωνα με τη δημοσίευση στις 12/2/2021, η οποία αναμένονταν από 31/1/21 αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης για την κατασκευή eshop και εφόσον εγκριθεί, οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης).

  Είναι πολύ σημαντικό αρχικά να εγκριθεί η πρόταση σας, για να μπορέσετε να λάβετε την επιδότηση. Σε συνεργασία με Συμβουλευτική εταιρεία αναλαμβάνουμε την αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

  Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Αξιολόγηση

  Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού.

  Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. Συνεπώς η μείωση του κύκλου εργασιών αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλεξιμότητας για την επιδότηση. Όσο μεγαλύτερη η μείωση του τζίρου στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 (Οκτώβριος – Νοέμβριος- Δεκέμβριος), τόσες μεγαλύτερες οι πιθανότητες χρηματοδότησης.

  Δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs

  Ξεκινήστε σήμερα την προετοιμασία κατάθεσης φακέλου για το πρόγραμμα επιδότησης.